Vormselcatechese algemeen


Het vormsel vormt samen met het doopsel en de eerste communie de initiatie-sacramenten. Tijdens het doopsel werd de Geest van God al geschonken aan de dopeling. Het vormsel is hiervan de bevestiging en voltooiing.

Zoals bij het doopsel wordt de naam van de jongere genoemd (naamopgave) en de gave van de Geest wordt uitdrukkelijk vernieuwd. De christelijke gemeenschap engageert zich om deze jongeren met open armen te ontvangen in haar midden en om hen te begeleiden naar dit belangrijke sacrament.

Daarom dat we gedurende een periode met deze jongeren op weg willen gaan, in voorbereiding op hun vormsel. 

 

Het vormsel vormt samen met het doopsel en de eerste communie de initiatie-sacramenten. Tijdens het doopsel werd de Geest van God al geschonken aan de dopeling. Het vormsel is hiervan de bevestiging en voltooiing.

Zoals bij het doopsel wordt de naam van de jongere genoemd (naamopgave) en de gave van de Geest wordt uitdrukkelijk vernieuwd. De christelijke gemeenschap engageert zich om deze jongeren met open armen te ontvangen in haar midden en om hen te begeleiden naar dit belangrijke sacrament.

Daarom dat we gedurende een periode met deze jongeren op weg willen gaan, in voorbereiding op hun vormsel. 

Vormselcatechese

Pastorale Eenheid HH. Harlindis & Relindis Maaseik


De pastorale Eenheid Maaseik bestaat uit vier kerken:

  •  Sint Anna Aldeneik 
  •  Sint Gertrudis Heppeneert 
  •  Sint Catharina Maaseik 
  •  Sint Laurentius Wurfeld 

Elk jaar worden in onze Pastorale Eenheid, Maaseik, het Vormsel toegediend op de eerste zaterdag na Pasen. Dit werkjaar zal het vormsel plaatsvinden op zaterdag 6 april 2024 !! 

 

Het vormsel zal doorgaan op de leeftijd van 12 jaar (m.a.w. in het 6de leerjaar van de lagere school).

Elk jaar willen we vanuit onze Pastorale Eenheid Maaseik samen met de kandidaat-vormelingen gedurende een 12-tal activiteiten op weg gaan naar het vormsel. Gedurende dit werkjaar zullen we onze kandidaat-vormelingen op veel manieren laten kennismaken met verschillende aspecten van het leven en hoe wij die, vanuit onze christelijke inspiratie, kunnen benaderen.

 

We hopen, net als voorgaande jaren, opnieuw een mooi jaar tegemoet te kunnen gaan samen met de kandidaat-vormelingen, hun ouders en hun familie.

We nodigen je uit om je nu al in te schrijven voor de vormselcatechese in de federatie Maaseik, dit kan hier.